IZGLED MOLVA I NAZIVI ULICA OD 17. DO 19. STOLJEĆA

U navedenom razdoblju selo je imalo samo tri ulice: VIRJANSKA ili VELIKO SELO (današnja Virovska ulica), MALO SELO (Đurđevačka ulica) i današnji Trg kralja Tomislava za koji su se koristila čak tri naziva: POD KERBULINOM, CRKVENI BRIEG ILI CRKVENA ULICA.

Današnji izgled Molve su dobile 1843. godine nakon velikog požara koji je izbio u kući obitelji Vujković, na kućnom broju 98, u podnožju brda Krbuljin. Požar je zahvatio i velik dio današnje Virovske ulice sve do kuće obitelji Vinković, koja se nalazila nasuprot župnog stana. Nakon nesreće tadašnji pukovnijski geometar odlučio je nastradale u požaru preseliti u današnju MARIJANSKU i DRAVSKU ulicu. Prije nastanka današnje Marijanske ulice, na tom području se nalazila jedino stara župna crkva iz 15. ili 16. stoljeća. (1) Tada (nakon požara) je nastala i ulica Ključeci koja je nosila naziv VULIČKA ili JESENOVEČKA ULICA.

Opis današnje Virovske ulice napisao je župnik Josip Điketa 1846. godine u župnoj spomenici:

“Veliko Selo naziva se ulica koja se proteže od virovske strane sve do puta podno brda Kerbulin (Krbuljin), gdje je također smještena i župna kuća. Nekoć vrlo skromne kuće, koje su bile stisnute i bez reda i puta smještene od brda kapele sv. Josipa sve do močvara nasuprot Virja. Naime, između Virja i Molva sve do godine 1829. nije bilo puta.” (2)

Od 1935. do dolaska komunističke vlasti 1945. godine Virovska ulica je nosila ime po mons. dr. Jurju Magjercu. Magjerec (Molve, 1885. – Rim, 1957.) je bio crkveni velikodostojnik, doktor teologije, povjesničar, dobrotvor, najdugovječniji i jedan od najznačajnijih rektora Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima u Rimu. (3)

IZVORI:
(1) DAMJANOVIĆ, Dragan: „Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i sakralna baština župe Molve“, Zagreb: Leykam international, 2010., str. 38
(2) Spomenica župe Molve, 1846. – 1998., str. 11 – 12
(3) http://www.biskupija-varazdinska.hr/…/u-molvama…/1054

FOTO: Nekadašnji izgled Virovske ulice.

Autor: Matej Ištvan

  • Stare Molve - foto